Showing all 19 results

Chuyên cung cấp phần mềm, software, công cụ có bản quyền, kinh doanh bán lẻ phần mềm bản quyền, phần mềm bản quyền chính hãng, tiện ích phần mềm chính hãng. Đối tác của các hãng phần mềm trên thế giới như Microsoft, Autodesk, Adobe, VMware. Triển khai nhanh chóng

Giảm giá!
500,000 450,000
Giảm giá!
4,200,000 3,600,000
Giảm giá!

CLOUD ZOOM MEETING

H.323/ SIP Room Connector

14,970,000 12,475,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
180,000,000 150,000,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
36,000,000 30,000,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
14,400,000 12,000,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

CLOUD ZOOM MEETING

Phần mềm Zoom room

14,970,000 12,475,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

CLOUD ZOOM MEETING

Webinar 10000 [1 năm]

1,947,000,000 1,622,500,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

CLOUD ZOOM MEETING

Webinar 5000 [1 năm]

684,750,000 622,500,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

CLOUD ZOOM MEETING

Webinar 3000 [1 năm]

272,250,000 247,500,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

CLOUD ZOOM MEETING

Webinar 1000 [1 năm]

93,000,000 85,000,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

CLOUD ZOOM MEETING

Webinar 500 [1 năm]

42,000,000 35,000,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

CLOUD ZOOM MEETING

Webinar 100 [1 năm]

12,000,000 10,000,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

CLOUD ZOOM MEETING

Large Meeting 1000 [1 năm]

32,000,000 27,000,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

CLOUD ZOOM MEETING

Large Meeting 500 [1 năm]

18,000,000 15,000,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
558,000,000 528,000,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
Giá: Liên hệ