.
.
.
.

Hiển thị tất cả 28 kết quả

Combo thiết bị cho phòng họp lớn
Ưu tiên xem:

Combo thiết bị cho phòng họp lớn

Bộ Cisco Webex Room Kit Plus Precision 60 (Room Kit Plus P60)

Liên hệ (giá đã VAT)

Đã bán: 5

Combo thiết bị cho phòng họp lớn

Hệ thống hội nghị cao cấp POLY G7500

451,293,700 (giá đã VAT)

Đã bán: 3

Combo thiết bị cho phòng họp lớn

Cisco Webex Room 70 Panorama (CS-ROOM70-PANO-K9)

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Combo thiết bị cho phòng họp lớn

Cisco Webex Room Panorama (CS-ROOM-PANO-K9)

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Combo thiết bị cho phòng họp lớn

Cisco Room Kit EQ (CS-KIT-EQ-K9)

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Combo thiết bị cho phòng họp lớn

Cisco Webex Room Kit Pro (CS-KITPRO-K9)

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Combo thiết bị cho phòng họp lớn

Cisco Webex Room Kit EQX (CS-KIT-EQX-C-K9)

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Combo thiết bị cho phòng họp lớn

Cisco Webex Room Kit (CS-KIT-K9)

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Combo thiết bị cho phòng họp lớn

Poly Studio X70 with Poly TC8 (P/N: 7200-87300-001)

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Combo thiết bị cho phòng họp lớn

Bộ thiết bị họp trực tuyến Yealink ZVC860 (Base-kit)

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp lớn

Hệ thống hội nghị truyền hình Yealink ZVC860

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp lớn

Bộ thiết bị hội nghị Logitech Rally Bar Mini Tap IP

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp lớn

Bộ thiết bị họp trực tuyến Yealink Hub Lite

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp lớn

Bộ thiết bị hội nghị Avaya Scopia XT7100

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp lớn

Bộ thiết bị hội nghị Yealink MVC S90 Microsoft Teams

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp lớn

P011 Poly G7500 4k Base Unit

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp lớn

Bộ thiết bị hội nghị P011 G7500-EE4-4X-UK

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp lớn

Bộ thiết bị P011 G7500-EE4-12X,UK

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp lớn

Hệ thống hội nghị AVer EVC170

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Camera hội nghị

Camera hội nghị AVer VB350

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp lớn

Thiết bị hội nghị Yealink MVC960

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp lớn

Bộ thiết bị họp trực tuyến Yealink Hub Extra Plus

39,160,000 (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp lớn

Combo Minrray UV515AM-03-U2-IR + CP965 + Mic mở rộng YLCPW65

21,450,000 (giá đã VAT)

Đang bán