.
.
.
.
.

Hiển thị tất cả 20 kết quả

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ
Ưu tiên xem:

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Logitech Group Camera (P/N:960-001054)

28,749,600 (giá đã VAT)

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Bộ thiết bị POLY G200 with 12X CAM

86,341,970 (giá đã VAT)

Đã bán: 1

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Hệ thống Jabra PanaCast 50 Video Bar System

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Combo thiết bị cho phòng họp lớn

P011 Poly G7500 4k Base Unit

157,268,540 (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Bộ thiết bị P011 G7500-CUBE-UK

201,312,540 (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Hệ thống hội nghị truyền hình AVer EVC130

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Hệ thống hội nghị truyền hình AVer EVC150

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Hệ thống hội nghị SVC100

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Bộ thiết bị POLY G200 with Studio 4K Camera

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Bộ thiết bị phòng họp POLY G200 with CUBE CAM

79,908,400 (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Bộ thiết bị hội nghị trực tuyến G200-Mini

57,713,370 (giá đã VAT)

Đang bán

Camera hội nghị

Video Bar VB130 4K

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Bộ thiết bị Cisco SX20-4x camera (P/N: CTS-SX20N-P40-K9)

145,817,100 (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Bộ thiết bị Cisco SX20-12x camera (P/N: CTS-SX20N-12X-K9)

160,288,700 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Bộ thiết bị hội nghị Yealink Hub Extra

31,917,600 (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán