.
.
.
.

Hiển thị 1–36 của 48 kết quả

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ
Ưu tiên xem:

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Logitech Group Camera (P/N:960-001054)

29,674,700 (giá đã VAT)

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Bộ thiết bị POLY G200 with 12X CAM

86,341,970 (giá đã VAT)

Đã bán: 1

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Bộ thiết bị hội nghị Yealink MVC S40-C5-000

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Bộ thiết bị hội nghị Yealink MVC S40-C4-000

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Bộ thiết bị hội nghị Yealink MVC340

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Thiết bị hội nghị ClickShare Bar Core

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Cisco Webex Desk Pro (CS-DESKPRO-K9)

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Cisco Webex Desk Mini (CS-DESKMINI-K9)

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Thiết bị hội nghị Cisco Desk (CS-DESK-K9)

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Cisco Webex DX80 (CP-DX80-K9=)

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Cisco Webex Room Kit Mini (CS-KIT-MINI-K9)

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Poly Studio X30 with Poly TC8 (P/N 2200-86260-101)

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Thiết bị hội nghị truyền hình Cisco Webex Room Bar

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Thiết bị hội nghị truyền hình Neat Bar Pro

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Thiết bị hội nghị truyền hình Neat Bar

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Thiết bị họp trực tuyến Neat Board

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Bộ thiết bị hội nghị EPOS EXPAND Vision 3T

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Bộ thiết bị hội nghị Cisco Webex Room Kit Plus PTZ 4K

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Hệ thống hội nghị truyền hình Fanvil CA400

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Bộ thiết bị hội nghị Maxhub UC M31+BM35

22,070,400 (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp lớn

Hệ thống hội nghị truyền hình Yealink ZVC860

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

-12%

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Điện thoại hội nghị Yealink CP965-WirelessMic

20,466,600 (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp lớn

Bộ thiết bị hội nghị Logitech Rally Bar Mini Tap IP

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Bộ thiết bị hội nghị Avaya Scopia XT Executive 240

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Bộ thiết bị hội nghị Avaya Scopia XT4300

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Bộ thiết bị hội nghị Avaya Scopia XT5000

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Hệ thống Jabra PanaCast 50 Video Bar System

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp lớn

P011 Poly G7500 4k Base Unit

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Bộ thiết bị P011 G7500-CUBE-UK

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Hệ thống hội nghị truyền hình AVer EVC130

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Hệ thống hội nghị truyền hình AVer EVC150

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán