SẢN PHẨM GIẢM GIÁ

-9%
3,509,000 (giá đã VAT)
Đã bán 89
-9%
968,000 (giá đã VAT)
Đã bán 41
-17%
1,048,300 (giá đã VAT)
Đã bán 38
-9%
961,400 (giá đã VAT)
Đã bán 36
-17%
1,608,200 (giá đã VAT)
Đã bán 36
-17%
822,800 (giá đã VAT)
Đã bán 31
-17%
897,600 (giá đã VAT)
Đã bán 27
-9%
1,875,500 (giá đã VAT)
Đã bán 24
-9%
2,299,000 (giá đã VAT)
Đã bán 23
-3%
8,591,000 (giá đã VAT)
Đã bán 20
-9%
2,662,000 (giá đã VAT)
Đã bán 17
-9%
1,059,300 (giá đã VAT)
Đã bán 15
-9%
2,601,500 (giá đã VAT)
Đã bán 15
-9%
7,018,000 (giá đã VAT)
Đã bán 12
-9%
17,303,000 (giá đã VAT)
Sắp hết hàng
-9%
1,113,200 (giá đã VAT)

Đã bán: 8

-9%
9,801,000 (giá đã VAT)
Đã bán 8
-9%
4,719,000 (giá đã VAT)
Đã bán 8
-9%
5,082,000 (giá đã VAT)
Đã bán 8
-9%
1,936,000 (giá đã VAT)
Đã bán 6
-9%
810,700 (giá đã VAT)
Đã bán 5
-9%
12,826,000 (giá đã VAT)
Đã bán 5
-9%
3,146,000 (giá đã VAT)
Đã bán 4
-9%
1,875,500 (giá đã VAT)

Đã bán: 4

-9%
24,684,000 (giá đã VAT)
Đã bán 4
-9%
7,260,000 (giá đã VAT)
Đã bán 4
-2%
13,310,000 (giá đã VAT)
Đã bán 3
-3%
8,591,000 (giá đã VAT)
Đã bán 3
-9%
895,400 (giá đã VAT)
Đã bán 2
-9%
34,485,000 (giá đã VAT)
Đã bán 2
-9%
1,712,700 (giá đã VAT)

Đã bán: 1

-9%
2,541,000 (giá đã VAT)

Đã bán: 1

-9%
1,076,900 (giá đã VAT)

Đã bán: 1

-9%
6,292,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-25%
36,432,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
5,270,100 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
2,402,400 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
4,235,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
8,167,500 (giá đã VAT)

Đang bán

-7%
13,822,600 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
3,814,800 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
2,904,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-17%
32,340,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
2,222,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
5,420,800 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
5,687,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
55,660,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
5,687,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
3,682,800 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
7,946,400 (giá đã VAT)

Đang bán

-10%
14,784,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
3,080,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
4,915,900 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
15,400,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
4,743,200 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
992,200 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
3,682,800 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
2,956,800 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
15,523,200 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
2,648,800 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
1,601,600 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
12,936,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
42,873,600 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
5,142,500 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
5,021,500 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
17,987,200 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
29,814,400 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
3,634,400 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
1,823,800 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
2,577,300 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
22,792,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-10%
18,912,300 (giá đã VAT)

Đang bán

-17%
1,122,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
22,668,800 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
3,267,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
42,996,800 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
38,115,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
2,964,500 (giá đã VAT)

Đang bán

-17%
748,000 (giá đã VAT)
-9%
2,710,400 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
1,694,000 (giá đã VAT)
-9%
11,011,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-11%
22,990,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-17%
897,600 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
2,710,400 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
5,082,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
10,287,200 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
6,292,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
6,413,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
3,634,400 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
6,413,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
8,131,200 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
8,215,900 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
4,598,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
4,357,100 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
12,196,800 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
7,502,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
2,178,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
4,188,800 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
1,694,000 (giá đã VAT)
-9%

Loa hội nghị Jabra

Loa họp Jabra Speak 510 MS

3,509,000 (giá đã VAT)
Đã bán 89
-9%
968,000 (giá đã VAT)
Đã bán 41
-17%
1,048,300 (giá đã VAT)
Đã bán 38
-9%
961,400 (giá đã VAT)
Đã bán 36
-17%
1,608,200 (giá đã VAT)
Đã bán 36
-17%
822,800 (giá đã VAT)
Đã bán 31
-17%
897,600 (giá đã VAT)
Đã bán 27
-9%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Webcam C920e Logitech (HD)(960-001360)

1,875,500 (giá đã VAT)
Đã bán 24
-9%
2,299,000 (giá đã VAT)
Đã bán 23
-3%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Loa hội nghị Jabra Speak 750 UC

8,591,000 (giá đã VAT)
Đã bán 20
-9%

Camera hội nghị Logitech

Logitech Webcam Full HD C925E

2,662,000 (giá đã VAT)
Đã bán 17
-9%
1,059,300 (giá đã VAT)
Đã bán 15
-9%

Camera hội nghị Logitech

Webcam Logitech C930E

2,601,500 (giá đã VAT)
Đã bán 15
-9%

Loa hội nghị Jabra

Loa hội nghị Jabra Speak 710 MS

7,018,000 (giá đã VAT)
Đã bán 12
-9%
17,303,000 (giá đã VAT)
Sắp hết hàng
-9%
1,113,200 (giá đã VAT)

Đã bán: 8

-9%

Camera hội nghị Logitech

Logitech ConferenceCam Connect

9,801,000 (giá đã VAT)
Đã bán 8
-9%

Camera hội nghị Logitech

Webcam Logitech Brio 4K Ultra HD

4,719,000 (giá đã VAT)
Đã bán 8
-9%

Camera hội nghị Logitech

Logitech ConferenceCam BCC950

5,082,000 (giá đã VAT)
Đã bán 8
-9%
1,936,000 (giá đã VAT)
Đã bán 6
-9%
810,700 (giá đã VAT)
Đã bán 5
-9%

Camera hội nghị Logitech

Camera hội nghị Logitech PTZ Pro 2

12,826,000 (giá đã VAT)
Đã bán 5
-9%
3,146,000 (giá đã VAT)
Đã bán 4
-9%
1,875,500 (giá đã VAT)

Đã bán: 4

-9%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Logitech Group Camera (P/N:960-001054)

24,684,000 (giá đã VAT)
Đã bán 4
-9%

Loa hội nghị Jabra

Loa hội nghị Jabra Speak 710 UC

7,260,000 (giá đã VAT)
Đã bán 4
-2%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Loa hội nghị Yamaha YVC330

13,310,000 (giá đã VAT)
Đã bán 3
-3%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Loa hội nghị Jabra Speak 750 MS

8,591,000 (giá đã VAT)
Đã bán 3
-9%

Tai nghe Jabra CallCenter

Tai nghe Jabra Biz 1100 USB duo

895,400 (giá đã VAT)
Đã bán 2
-9%
34,485,000 (giá đã VAT)
Đã bán 2
-9%

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Grandstream ATA HT812

1,712,700 (giá đã VAT)

Đã bán: 1

-9%
2,541,000 (giá đã VAT)

Đã bán: 1

-9%
1,076,900 (giá đã VAT)

Đã bán: 1

-9%

Phụ kiện thiết bị viễn thông

TV Mount for Video Bars

6,292,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-25%
36,432,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
5,270,100 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%

Điện thoại bàn

DECT không dây DP760

2,402,400 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
4,235,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
8,167,500 (giá đã VAT)

Đang bán

-7%
13,822,600 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%

Grandstream network

Router Wifi Grandstream GWN7062

3,814,800 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%

Phụ kiện thiết bị viễn thông

Wall Mount for Video Bars

2,904,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-17%
32,340,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
2,222,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%

Điện thoại Grandstream

Điện thoại WiFi WP820

5,420,800 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
5,687,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
55,660,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Micro mở rộng cho Logitech MeetUP

5,687,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
3,682,800 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
7,946,400 (giá đã VAT)

Đang bán

-10%
14,784,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
3,080,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%

Bộ chuyển đổi VOIP

Cổng Gateway Grandstream HT818

4,915,900 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%

Tổng đài Grandstream

Tổng đài IP Grandstream HA100

15,400,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
4,743,200 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
992,200 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
3,682,800 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Grandstream ATA HT814

2,956,800 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
15,523,200 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
2,648,800 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%

Bộ chuyển đổi VOIP

Cổng Gateway Grandstream HT813

1,601,600 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
12,936,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Grandstream GXW4502

42,873,600 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
5,142,500 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
5,021,500 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%

Gateway Grandstream

Gateway Grandstream GXW4224

17,987,200 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
29,814,400 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
3,634,400 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
1,823,800 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
2,577,300 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Grandstream GXW4501

22,792,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-10%
18,912,300 (giá đã VAT)

Đang bán

-17%
1,122,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
22,668,800 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%

Phụ kiện thiết bị hội nghị

Cáp mở rộng Meetup MIC

3,267,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
42,996,800 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%

Tổng đài Grandstream

Tổng đài IP Grandstream UCM6510

38,115,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Cáp mở rộng Group 10M Logitech

2,964,500 (giá đã VAT)

Đang bán

-17%
748,000 (giá đã VAT)
-9%
2,710,400 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
1,694,000 (giá đã VAT)
-9%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Logitech Rally Mic Pod

11,011,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-11%
22,990,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-17%
897,600 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%

Gateway Grandstream

Gateway Grandstream GXW4248

2,710,400 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%

Phụ kiện thiết bị hội nghị

Bộ Logitech Rally Mounting KIT

5,082,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
10,287,200 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%

Bộ chuyển đổi VOIP

Cổng kết nối Grandstream GXW4104

6,292,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Cáp mở rộng GROUP 15M Logitech

6,413,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
3,634,400 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Logitech Hub Pod Mic Cho Rally

6,413,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
8,131,200 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
8,215,900 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
4,598,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
4,357,100 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%

Bộ chuyển đổi VOIP

Bộ chuyển đổi Grandstream GXW4216

12,196,800 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Micro mở rộng cho logitech group

7,502,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
2,178,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
4,188,800 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
1,694,000 (giá đã VAT)