Hiển thị 1–36 của 116 kết quả

Camera hội nghị
Ưu tiên xem:
Chuyên cung cấp thiêt bị hội nghị

Camera hội nghị Logitech

Logitech ConferenceCam BCC950

6,050,000VND (giá đã VAT)

Camera hội nghị Logitech

Logitech ConferenceCam Connect

11,000,000VND (giá đã VAT)

Camera hội nghị Logitech

Webcam Logitech Brio 4K Ultra HD

5,280,000VND (giá đã VAT)

Camera hội nghị Logitech

Camera hội nghị Logitech PTZ Pro 2

16,500,000VND (giá đã VAT)

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Webcam hội nghị Yealink UVC20

Liên hệ (giá đã VAT)

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Webcam hội nghị Yealink UVC40

Liên hệ (giá đã VAT)

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Webcam 4K Yealink UVC30 Room

Liên hệ (giá đã VAT)

Camera hội nghị Logitech

Webcam Logitech C930E

2,860,000VND (giá đã VAT)

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Logitech Webcam C922 Pro

Liên hệ (giá đã VAT)

Đã bán: 12

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Webcam B525 Logitech

Liên hệ (giá đã VAT)

Đã bán: 10

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Camera Oneking H1-L3M

5,412,000VND (giá đã VAT)

Đã bán: 1

Camera hội nghị OneKing

Camera Oneking HD653M

6,957,500VND (giá đã VAT)

Đã bán: 1

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Webcam Full HD Logitech Brio 305 (Rose)

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Webcam 1080p Logitech Brio 300 (Rose)

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

7,920,000VND (giá đã VAT)

Đang bán

Camera hội nghị Logitech

Camera hội nghị để bàn Logitech Sight

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Webcam C920e Logitech (HD)(960-001360)

2,200,000VND (giá đã VAT)

Đang bán

Camera hội nghị MaxHub

Camera hội nghị Maxhub UC M31

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Camera hội nghị Maxhub UC M40

18,340,000VND (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Thiết bị hội nghị Poly Studio

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Camera hội nghị Yealink

Camera hội nghị Yealink UVC86

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Thiết bị hội nghị Maxhub UC S05

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Webcam hội nghị Oneking H1-LAM-4K

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Camera hội nghị Oneking H1-L3M-4K

5,692,500VND (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Webcam hội nghị Oneking H1-L1M-4K

4,048,000VND (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

36,850,000VND (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán