flashsale friday banner ngang

SẢN PHẨM KHUYẾN MÃIXem thêm

-13%
1,188,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Bộ thiết bị hội nghị Yealink Hub Extra

31,917,600 (giá đã VAT)

Đang bán

-18%
15,124,000 (giá đã VAT)

Đã bán: 2

-37%
12,198,000 (giá đã VAT)
Đã bán 37
-15%
16,040,000 (giá đã VAT)
Đã bán 8

LOA HỘI NGHỊXem thêm

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

7,890,000 (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

CAMERA HỘI NGHỊXem thêm

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Camera hội nghị

Webcam Logitech C505E HD

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Camera hội nghị

Webcam Logitech Reach

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

ĐIỆN THOẠI HỘI NGHỊXem thêm

Điện thoại hội nghị Yealink

Điện thoại hội nghị Yealink CP935W-Base

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Điện thoại hội nghị

Điện thoại hội nghị Yealink CP935W

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

9,857,870 (giá đã VAT)

Đang bán

COMBO THIẾT BỊ HỘI NGHỊXem thêm

Combo thiết bị cho phòng họp lớn

Bộ thiết bị họp trực tuyến Yealink Hub Lite

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Bộ thiết bị hội nghị Avaya Scopia XT Executive 240

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Bộ thiết bị hội nghị Avaya Scopia XT4300

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Bộ thiết bị hội nghị Avaya Scopia XT5000

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp lớn

Bộ thiết bị hội nghị Avaya Scopia XT7100

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ TRÌNH CHIẾUXem thêm

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

TAI NGHEXem thêm

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

6,681,000 (giá đã VAT)

Vừa mở bán

3,630,000 (giá đã VAT)

Vừa mở bán

1,190,200 (giá đã VAT)

Vừa mở bán

1,487,200 (giá đã VAT)

Vừa mở bán

TỔNG ĐÀIXem thêm

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIPXem thêm

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway MTG3000T

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán