ngoc thien supply 2024

SẢN PHẨM KHUYẾN MÃIXem thêm

-24%
80,982,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-19%
54,397,200 (giá đã VAT)

Đang bán

-19%
38,346,000 (giá đã VAT)

Đang bán

LOA HỘI NGHỊXem thêm

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

7,653,800 (giá đã VAT)

Đang bán

8,924,300 (giá đã VAT)

Đang bán

8,924,300 (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

CAMERA HỘI NGHỊXem thêm

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

COMBO THIẾT BỊ HỘI NGHỊXem thêm

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Điện thoại hội nghị Yealink CP965-WirelessMic

21,596,080 (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp lớn

Bộ thiết bị hội nghị Logitech Rally Bar Mini Tap IP

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp lớn

Bộ thiết bị họp trực tuyến Yealink Hub Lite

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Bộ thiết bị hội nghị Avaya Scopia XT Executive 240

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Bộ thiết bị hội nghị Avaya Scopia XT4300

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Bộ thiết bị hội nghị Avaya Scopia XT5000

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp lớn

Bộ thiết bị hội nghị Avaya Scopia XT7100

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp lớn

Bộ thiết bị hội nghị Yealink MVC S90 Microsoft Teams

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ TRÌNH CHIẾUXem thêm

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Màn hình tương tác

Mô-đun Hitrolink Board-IPCI5M

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Thiết bị trình chiếu không dây

Thiết bị trình chiếu Hitrolink Board-ISMA-C

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

TAI NGHEXem thêm

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

4,835,600 (giá đã VAT)

Đang bán

1,303,500 (giá đã VAT)

Đang bán

1,629,100 (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

TỔNG ĐÀIXem thêm

5,053,400 (giá đã VAT)

Đang bán

10,389,500 (giá đã VAT)

Đang bán

10,712,900 (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

34,630,000 (giá đã VAT)

Đang bán

16,782,000 (giá đã VAT)

Đang bán

15,732,000 (giá đã VAT)

Đang bán

12,582,000 (giá đã VAT)

Đang bán

8,382,000 (giá đã VAT)

Đang bán

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIPXem thêm

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway MTG3000T

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Grandstream GXW4501

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Grandstream GXW4502

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Grandstream GXW4504

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Dinstar DWG2000G-32G

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Dinstar DWG2000F-16G

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán