SẢN PHẨM MỚIXem thêm

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

LOA HỘI NGHỊXem thêm

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Camera hội nghị

Video Bar VB130 4K

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

218,332,400 (giá đã VAT)

Đang bán

CAMERA HỘI NGHỊXem thêm

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Camera hội nghị

Camera ghi nội dung CAM130

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

ĐIỆN THOẠI HỘI NGHỊXem thêm

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

9,857,870 (giá đã VAT)

Đang bán

COMBO THIẾT BỊ HỘI NGHỊXem thêm

Combo thiết bị cho phòng họp lớn

Bộ thiết bị hội nghị Yealink MVC S90 Microsoft Teams

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Hệ thống Jabra PanaCast 50 Video Bar System

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp lớn

P011 Poly G7500 4k Base Unit

157,268,540 (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ TRÌNH CHIẾUXem thêm

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

TAI NGHEXem thêm

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

TỔNG ĐÀIXem thêm

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

48,880,000 (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIPXem thêm

5,550,000 (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway MTG3000T

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

17,000,000 (giá đã VAT)

Đang bán

55,660,000 (giá đã VAT)

Đang bán

28,000,000 (giá đã VAT)

Đang bán