.
.
.
.

Hiển thị 1–36 của 61 kết quả

Gateway Patton
Ưu tiên xem:

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Patton SN4932/JSC/RUI

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Patton Smartnode 4960 Series

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Patton SmartNode 4171

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Yeastar TG800WM WCDMA/UMTS

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Cổng VoIP Patton Smartnode 4941

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Patton SN4932/JST/RUI

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Patton SN4932 / JO / RUI

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Patton SN4932 / JO / R48

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Patton SN4924 / JO / RUI

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Patton SN4924 / JO / R48

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Patton SN4916/JO/RUI

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Patton SN4916 / JO / R48

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Patton SN4924 / JS / RUI

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Patton SN4932 / JS / RUI

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Patton Smartnode 4110 Series

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gatyew Patton Smartnode 4520 Series FXS

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Ngọc Thiên cung cấp đa dạng các loại Gateway Patton theo các thương hiệu, số cổng và loại gateway cho bạn thoải mái lựa chọn.

Về thương hiệu chúng tôi cung cấp sản phẩm của các hãng nổi tiếng trong ngành như:

  • Gateway AudioCodes
  • Gateway Patton
  • Gateway Plantronics
  • Gateway Yeastar

Nếu bạn muốn tìm kiếm về loại gateway thì chúng tôi cũng có FXO Gateway, FXS Gateway, Vừa FXS vừa FXO gateway.

Hơn thế nữa, loại cổng cũng đa dạng, phù hợp cho hầu hết các nhu cầu:

12O, 12S, 16O, 16S, 24O, 24S, 2O, 2S, 2S2O, 32O, 32S, 4S2O, 4S4O …