.
.
.
.

Hiển thị tất cả 27 kết quả

Thiết bị trình chiếu không dây Barco
Ưu tiên xem:
107,145,500 (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

93,230,500 (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Barco wePresent WiPG-1000

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Barco wePresent WiPG-1600W

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Nền tảng quản lý đám mây XMS

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

MirrorOp

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Button and Tray package

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

wePresent EssentialCare

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Barco wePresent WiCS-2100

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

ClickShare EssentialCare

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Gói mở rộng ClickShare

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Nút ClickShare USB-C

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Barco ClickShare CS-100

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Barco ClickShare CS-100 Huddle

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Barco ClickShare CSE-200 plus

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Barco ClickShare CSE-800

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

ClickShare App

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Nút hội nghị ClickShare

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

ClickShare Button Manager

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Thiết bị trình chiếu không dây Barco
Barco NV là một công ty công nghệ của Bỉ chuyên về công nghệ trình chiếu và hình ảnh kỹ thuật số, tập trung vào ba thị trường cốt lõi: giải trí, doanh nghiệp và chăm sóc sức khỏe

NgọcThiên cung cấp các sản phẩm hỗ trợ cho việc phát không dây từ máy tính lên màn hình theo 1 cách thức không thể khác biệt hơn.

Nếu như trước đây, 1 USB dongle cho phép 01 máy chiếu và 1 máy tính kết nối không dây với nhau thì nay, với Barco wePresent, Barco ClickShare và rediShow OneDesk, cho phép nhiều máy tính, điện thoại hay máy tính bảng có thể kết nối đồng thời với máy chiếu, và hiển thị đồng thời trên máy chiếu, và dĩ nhiên, là không dây.

Không những thế, các thiết bị không dây hỗ trợ tính năng tương tác, giúp cho buổi họp của chúng ta vô cùng dễ chịu, sinh động, tạo sự hợp tác cao.