.
.
.
.

Hiển thị tất cả 7 kết quả

TP-Link Media Converter
Ưu tiên xem:
Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi quang điện TP-Link (Fiber Optic Media Converter) là sản phẩm chuyển từ tín hiệu dạng điện (hay dùng là tín hiệu cáp mạng đồng) sang tín hiệu dạng quang – ánh sáng, và ngược lại từ tín hiệu quang sang tín hiệu điện…

Có rất nhiều các loại bộ chuyển đổi quang điện (Fiber Optic Media Converter) thường thì nó gắn với các chuẩn điện mà nó chuyển đổi sang, ví dụ như: Ethernet, Composite Video, E1, chuẩn nối tiếp (RS232, RS485, IEA 422), SDI video, SD video, HD video, VGA video, DVI video, FXS, FXO, V35, V11, mono Audio, Audio…

Trong công nghiệp có rất nhiều chuẩn tín hiệu điện thường hay nghe, tuy nhiên, các bạn thường gặp cụm từ như: converter quang, hay bộ chuyển đổi quang điện (Fiber Optic Media Converter) chứ không nói đến chuẩn điện đề cập trong rất nhiều phương tiện truyền thông, ở đây người sử dụng muốn nói đến: Bộ chuyển đổi Ethernet sang quang, bộ chuyển đổi của chuẩn Ethernet, một chuẩn được đánh giá là thành công và thông dụng nhất hiện nay.