.
.
.
.

Hiển thị tất cả 35 kết quả

Màn hình tương tác Hatek
Ưu tiên xem:

Màn hình tương tác

RAM 16G cho OPS PC Module MP58R8

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Màn hình tương tác

SSD 256G cho OPS PC Module MP58R8

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Màn hình tương tác

SSD 512G cho OPS PC Module MP58R8

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Màn hình tương tác

Màn hình tương tác Hatek HT86EV

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Màn hình tương tác

Màn hình tương tác Hatek HT65EV

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Màn hình tương tác Hatek

Khe cắm mở rộng OPS PC Module MP58R8

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Màn hình tương tác Hatek được cung cấp bởi công ty Hatek. Hatek có thể được sử dụng trong các hoạt động giảng dạy, hội họp, hoặc các hoạt động tương tác khác.

Màn hình tương tác Hatek còn có thể kết nối với các thiết bị khác như máy tính, laptop hoặc smartphone thông qua các cổng kết nối như HDMI, USB hoặc Wi-Fi. Điều này cho phép người dùng truyền tải dữ liệu một cách dễ dàng và nhanh chóng.