Hiển thị tất cả 7 kết quả

Gateway Digium
Ưu tiên xem:
Chuyên cung cấp thiêt bị hội nghị

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Digium G100 T1/E1/PRI

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Digium G200 Dual T1/E1/PRI

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Digium G800 Octal T1/E1/PRI

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Digium G400 Quad T1/E1/PRI

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Digium GA080 Analog (8 FXO)

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Digium GA800 (8 FXS)

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Digium GA440 (4 FXO, 4 FXS)

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán