Hiển thị 1–36 của 80 kết quả

Loa hội nghị
Ưu tiên xem:
Chuyên cung cấp thiêt bị hội nghị

Loa hội nghị Jabra

Loa họp Jabra Speak 510 MS

3,760,000VND (giá đã VAT)

Loa hội nghị Jabra

Loa hội nghị Jabra Speak 710 MS

7,640,000VND (giá đã VAT)

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Loa hội nghị Poly Sync 40 Standard

11,550,000VND (giá đã VAT)

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Loa hội nghị Yealink CP900

4,350,000VND (giá đã VAT)

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Loa hội nghị kèm mic Yealink CP700

Liên hệ (giá đã VAT)

Loa hội nghị Jabra

Loa họp Jabra Speak 510 UC

3,819,200VND (giá đã VAT)
11,550,000VND (giá đã VAT)

Loa hội nghị Jabra

Loa Jabra Speak 510 MS Plus

5,141,400VND (giá đã VAT)
3,520,000VND (giá đã VAT)

Đã bán: 4

Liên hệ (giá đã VAT)

Đã bán: 2

7,172,000VND (giá đã VAT)

Đã bán: 1

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Loa hội nghị ClearOne Chat 160

Liên hệ (giá đã VAT)

Đã bán: 1

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Loa hội nghị Sennheiser (Epos) SP20

3,410,000VND (giá đã VAT)

Đã bán: 1

Loa hội nghị Jabra

Loa hội nghị Jabra Speak 710 UC

7,761,600VND (giá đã VAT)

Đã bán: 1

Liên hệ (giá đã VAT)

Đã bán: 1

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Micro gắn trần Shure Stem Ceiling

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Loa hội nghị Shure Stem Wall

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Loa hội nghị Shure Stem Table

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Loa hội nghị Maxhub BM20

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Loa hội nghị Maxhub BM11

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Loa hội nghị Poly Sync 10, USB-A/C

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

20,086,000VND (giá đã VAT)

Đang bán

11,737,000VND (giá đã VAT)

Đang bán

11,737,000VND (giá đã VAT)

Đang bán

7,337,000VND (giá đã VAT)

Đang bán

8,173,000VND (giá đã VAT)

Đang bán

8,173,000VND (giá đã VAT)

Đang bán