.
.
.
.
.

Hiển thị 1–36 của 39 kết quả

Thiết bị trình chiếu không dây
Ưu tiên xem:

THIẾT BỊ TRÌNH CHIẾU

Thiết bị trình chiếu Yealink WPP30

5,671,270 (giá đã VAT)
Liên hệ (giá đã VAT)

Đã bán: 2

Thiết bị trình chiếu không dây

Thiết bị trình chiếu không dây Yealink Roomcast-011

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

31,308,750 (giá đã VAT)

Đang bán

43,136,500 (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

52,877,000 (giá đã VAT)

Đang bán

65,400,500 (giá đã VAT)

Đang bán

86,273,000 (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

5,265,920 (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Barco wePresent WiPG-1000

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Barco wePresent WiPG-1600W

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Nền tảng quản lý đám mây XMS

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

MirrorOp

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Button and Tray package

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

wePresent EssentialCare

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Barco wePresent WiCS-2100

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

ClickShare EssentialCare

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Gói mở rộng ClickShare

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Nút ClickShare USB-C

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Barco ClickShare CS-100

27,830,000 (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Barco ClickShare CS-100 Huddle

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Barco ClickShare CSE-200 plus

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Barco ClickShare CSE-800

141,933,000 (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

ClickShare App

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán