chính sách mượn hàng

Đối với khách hàng

mượn hàng ngọc thiên

Mượn hàng

Khách hàng được mượn sản phẩm với số lượng theo mong muốn.

đặt cọc khi mượn hàng

Đặt cọc

Đặt cọc toàn bộ giá trị số hàng mượn, sau khi test thử sản phẩm và trả lại thì toàn bộ số tiền đặt cọc sẽ được gửi lại cho khách hàng.

kiểm tra hàng khi mượn hàng

Kiểm tra hàng

Nên kiểm tra kỹ sản phẩm mượn trước khi test

giấy mượn hàng

Giấy mượn hàng

Có giấy tờ cho mượn hàng đầy đủ

Về sản phẩm

đảm bảo chất lượng sản phẩm

Bảo đảm chất lượng tốt

đóng gói đúng quy cách

Được đóng gói đúng quy cách