Hiển thị 1–36 của 1436 kết quả

THIẾT BỊ VIỄN THÔNG
Ưu tiên xem:
Chuyên cung cấp thiêt bị hội nghị

7,415,100VND (giá đã VAT)
940,000VND (giá đã VAT)
1,909,000VND (giá đã VAT)
818,400VND (giá đã VAT)
Liên hệ (giá đã VAT)

Điện thoại bàn

Điện thoại IP Fanvil X2P

1,573,000VND (giá đã VAT)

Tai nghe Yealink

Tai nghe Yealink YHS34 Mono

770,000VND (giá đã VAT)
1,500,000VND (giá đã VAT)
1,337,000VND (giá đã VAT)

Điện thoại bàn

Điện thoại IP Fanvil X4

1,953,000VND (giá đã VAT)

Điện thoại bàn Fanvil

Điện thoại IP Fanvil X3S

1,444,000VND (giá đã VAT)
27,522,000VND (giá đã VAT)
1,054,000VND (giá đã VAT)
1,337,000VND (giá đã VAT)
1,851,000VND (giá đã VAT)
1,030,000VND (giá đã VAT)
882,200VND (giá đã VAT)

Đã bán: 35

Tai nghe Jabra CallCenter

Tai nghe Jabra UC Voice 150 Duo

1,272,000VND (giá đã VAT)
1,054,000VND (giá đã VAT)

Điện thoại bàn

Điện thoại IP Fanvil X1P

1,287,000VND (giá đã VAT)
1,292,000VND (giá đã VAT)
1,054,000VND (giá đã VAT)

Tai nghe Jabra CallCenter

Tai nghe Jabra UC Voice 150 Mono

Liên hệ (giá đã VAT)

Đã bán: 13

1,269,400VND (giá đã VAT)

Đã bán: 8

Phụ kiện thiết bị viễn thông

Giá treo tivi di động AVA1500-60-1P

1,620,000VND (giá đã VAT)

Đã bán: 6

1,971,200VND (giá đã VAT)

Đã bán: 6

893,200VND (giá đã VAT)

Đã bán: 5

Điện thoại bàn

Video IP Door Phone Fanvil i32v

Liên hệ (giá đã VAT)

Đã bán: 5

1,983,300VND (giá đã VAT)

Đã bán: 4

Liên hệ (giá đã VAT)

Đã bán: 3

Liên hệ (giá đã VAT)

Đã bán: 3

Tai nghe Plantronics Contact Center

Tai nghe Plantronics C3220 USB-A

1,487,000VND (giá đã VAT)

Đã bán: 3

1,146,200VND (giá đã VAT)

Đã bán: 3

1,243,000VND (giá đã VAT)

Đã bán: 2

Tai nghe Jabra CallCenter

Tai nghe Jabra Biz 1100 USB duo

961,400VND (giá đã VAT)
4,026,000VND (giá đã VAT)

Đã bán: 2