Hiển thị 1–36 của 37 kết quả

Điện thoại hội nghị
Ưu tiên xem:
Chuyên cung cấp thiêt bị hội nghị

15,484,000VND (giá đã VAT)

Đang bán

Điện thoại hội nghị Yealink

Điện thoại hội nghị Yealink CP935W-Base

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Điện thoại hội nghị

Điện thoại hội nghị Yealink CP935W

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Điện thoại hội nghị Konftel Ego

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Điện thoại hội nghị Polycom

Điện thoại hội nghị SoundStation Duo

15,070,000VND (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Điện thoại hội nghị Polycom

Điện Thoại Hội Nghị Polycom VoiceStation 300 DUO

Liên hệ (giá đã VAT)

Đã bán: 1

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

14,190,000VND (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Polycom RealPresence Desktop

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Polycom EagleEye Producer

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Giao diện cảm ứng Realprence Touch

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Bộ micro ngoài Polycom IP7000 Mics

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Polycom SoundStation VTX1000

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

6,215,000VND (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

26,444,000VND (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

19,624,000VND (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Polycom SoundStation IP5000,PoE

12,287,000VND (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Polycom SoundStation2EX+2Mics

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Polycom SoundStation2

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán