.
.
.
.

Hiển thị tất cả 33 kết quả

Combo thiết bị cho phòng họp vừa
Ưu tiên xem:
-11%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Logitech Group Camera (P/N:960-001054)

24,684,000 (giá đã VAT)
Đã bán 4

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Bộ thiết bị POLY G200 with 12X CAM

86,341,970 (giá đã VAT)

Đã bán: 1

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Bộ thiết bị hội nghị Cisco Webex Room Kit Plus PTZ 4K

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Bộ thiết bị họp trực tuyến Yealink S40

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Hệ thống hội nghị truyền hình Fanvil CA400

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp lớn

Bộ thiết bị họp trực tuyến Yealink ZVC860 (Base-kit)

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp lớn

Bộ thiết bị hội nghị Logitech Rally Bar Mini Tap IP

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp lớn

Bộ thiết bị họp trực tuyến Yealink Hub Lite

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Bộ thiết bị hội nghị Avaya Scopia XT4300

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Bộ thiết bị hội nghị Avaya Scopia XT5000

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Hệ thống Jabra PanaCast 50 Video Bar System

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp lớn

P011 Poly G7500 4k Base Unit

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp lớn

Bộ thiết bị hội nghị P011 G7500-EE4-4X-UK

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp lớn

Bộ thiết bị P011 G7500-EE4-12X,UK

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Hệ thống hội nghị truyền hình AVer EVC130

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Hệ thống hội nghị truyền hình AVer EVC150

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp lớn

Hệ thống hội nghị AVer EVC170

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Hệ thống hội nghị SVC100

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Bộ thiết bị POLY G200 with Studio 4K Camera

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Camera hội nghị

Video Bar VB130 4K

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Camera hội nghị

Camera hội nghị AVer VB350

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Bộ thiết bị Cisco SX20-4x camera (P/N: CTS-SX20N-P40-K9)

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Bộ thiết bị Cisco SX20-12x camera (P/N: CTS-SX20N-12X-K9)

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp lớn

Bộ thiết bị họp trực tuyến Yealink Hub Extra Plus

39,160,000 (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Bộ thiết bị hội nghị Yealink Hub Extra

35,109,360 (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp lớn

Combo Minrray UV515AM-03-U2-IR + CP965 + Mic mở rộng YLCPW65

21,450,000 (giá đã VAT)

Đang bán