Summer sale

Tai nghe

8,157,000 (giá đã VAT)
-17%
818,400 (giá đã VAT)
Đã bán 45

Còn lại: 55

-9%
1,516,900 (giá đã VAT)
Đã bán 40

Còn lại: 60

-9%

Tai nghe Yealink

Tai nghe Yealink YHS34 Mono

693,000 (giá đã VAT)
Đã bán 40

Còn lại: 60

-9%
1,212,200 (giá đã VAT)
Đã bán 39

Còn lại: 61

-9%
1,862,300 (giá đã VAT)
Đã bán 37

Còn lại: 63

-9%
1,207,800 (giá đã VAT)
Đã bán 37

Còn lại: 63

-9%
953,700 (giá đã VAT)
Đã bán 37

Còn lại: 63

Tai nghe Jabra CallCenter

Tai nghe Jabra UC Voice 150 Duo

1,272,000 (giá đã VAT)
-17%
882,200 (giá đã VAT)

Đã bán: 35

-9%
953,700 (giá đã VAT)
Đã bán 34

Còn lại: 66

-9%
953,700 (giá đã VAT)
Đã bán 31

Còn lại: 69

Tai nghe Jabra CallCenter

Tai nghe Jabra UC Voice 150 Mono

Liên hệ (giá đã VAT)

Đã bán: 13

-17%
1,269,400 (giá đã VAT)

Đã bán: 8

-17%
1,971,200 (giá đã VAT)

Đã bán: 6

-17%
893,200 (giá đã VAT)

Đã bán: 5

-17%
1,983,300 (giá đã VAT)

Đã bán: 4

Liên hệ (giá đã VAT)

Đã bán: 3

-17%
1,146,200 (giá đã VAT)

Đã bán: 3

Tai nghe Plantronics Contact Center

Tai nghe Plantronics C3220 USB-A

1,725,000 (giá đã VAT)

Đã bán: 3

Thiết bị hội nghị

Combo thiết bị cho phòng họp lớn

Thiết bị hội nghị Yealink MVC960

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

-7%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Logitech ConferenceCam Connect

10,285,000 (giá đã VAT)
Đã bán 12

Còn lại: 58

-9%

Loa hội nghị Jabra

Loa hội nghị Jabra Speak 810 UC

17,494,400 (giá đã VAT)
-9%

Loa hội nghị Jabra

Loa họp Jabra Speak 510 UC

3,757,600 (giá đã VAT)
Đã bán 24

Còn lại: 29

38,720,000 (giá đã VAT)

Đang bán

35,200,000 (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Tổng đài

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

48,880,000 (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

19,270,000 (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

11,020,000 (giá đã VAT)

Đang bán

46,070,000 (giá đã VAT)

Đang bán

31,940,000 (giá đã VAT)

Đang bán

16,630,000 (giá đã VAT)

Đang bán

8,510,000 (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

23,712,000 (giá đã VAT)

Đang bán

An ninh - Thông báo

Loa thông báo TOA

Loa sân vườn TOA GS-302

2,360,000 (giá đã VAT)

Đã bán: 9

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Hệ thống phiên dịch

Bàn thông dịch LBB 3222/04

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

HỆ THỐNG ÂM THANH HỘI TRƯỜNG

Micro định hướng cao BOSCH DCNM-HDMIC

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Hệ thống hội thảo

Micrô DCNM‑MICL thân dài

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

-7%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Logitech ConferenceCam Connect

10,285,000 (giá đã VAT)
Đã bán 12

Còn lại: 58

-9%

Loa hội nghị Jabra

Loa hội nghị Jabra Speak 810 UC

17,494,400 (giá đã VAT)
-9%

Loa hội nghị Jabra

Loa họp Jabra Speak 510 UC

3,757,600 (giá đã VAT)
Đã bán 24

Còn lại: 29

-13%
4,290,000 (giá đã VAT)
Đã bán 57

Còn lại: 32

-9%
2,273,700 (giá đã VAT)
Đã bán 33

Còn lại: 67

-18%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Webcam C920e Logitech (HD)(960-001360)

1,805,000 (giá đã VAT)
Đã bán 24

Còn lại: 61

-9%

THIẾT BỊ TRÌNH CHIẾU

Thiết bị trình chiếu Yealink WPP30

5,155,700 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
965,800 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
3,808,200 (giá đã VAT)
Đã bán 12

Còn lại: 88

-9%
1,963,500 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
2,592,700 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
2,464,000 (giá đã VAT)
Đã bán 56

Còn lại: 44

-9%

Phụ kiện thiết bị viễn thông

Mic mở rộng DECT không dây Yealink CPW65

4,957,700 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
16,204,100 (giá đã VAT)

Đã bán: 2

-9%
17,800,200 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
8,961,700 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
17,669,300 (giá đã VAT)
Đã bán 37

Còn lại: 13

-9%
17,186,400 (giá đã VAT)
Đã bán 8

Còn lại: 22

-9%
2,979,900 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
1,568,600 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%

Điện thoại bàn

Điện thoại Yealink W79P

4,548,500 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
10,115,600 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
9,331,300 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
8,547,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%

Điện thoại bàn

Điện thoại Yealink SIP-T58W

7,762,700 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
28,462,500 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
39,215,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
27,007,200 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
13,970,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
1,764,400 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
2,822,600 (giá đã VAT)
Đã bán 65

Còn lại: 35

-8%
1,077,000 (giá đã VAT)
Đã bán 15

Còn lại: 85

-8%
944,000 (giá đã VAT)
Đã bán 36

Còn lại: 64

-9%

Phụ kiện thiết bị viễn thông

Yealink WF50 USB Wi-fi dongle

737,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%

Loa hội nghị Yealink

Loa hội nghị Yealink MSpeaker

6,336,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%

Phụ kiện thiết bị viễn thông

Mic mở rộng Yealink CPW90 + DD10 Package

5,033,600 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%

Phụ kiện thiết bị viễn thông

Micro mở rộng không dây Yealink CPW90

5,211,800 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
3,333,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
3,559,600 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
4,313,100 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
6,273,300 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Webcam hội nghị Yealink UVC20

1,964,600 (giá đã VAT)
Đã bán 2

Còn lại: 77

-9%

Tai nghe Yealink

Tai nghe Yealink YHS34 Mono

693,000 (giá đã VAT)
Đã bán 40

Còn lại: 60

-9%
953,700 (giá đã VAT)
Đã bán 34

Còn lại: 66

-9%
800,800 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
953,700 (giá đã VAT)
Đã bán 31

Còn lại: 69

-9%
778,800 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
1,212,200 (giá đã VAT)
Đã bán 39

Còn lại: 61

-9%
953,700 (giá đã VAT)
Đã bán 37

Còn lại: 63

-9%
606,100 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
1,207,800 (giá đã VAT)
Đã bán 37

Còn lại: 63

-9%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Yealink VCM34 array microphone

6,336,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-17%
882,200 (giá đã VAT)

Đã bán: 35

-9%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Camera Yealink UVC84 USB PTZ

23,324,400 (giá đã VAT)
Đã bán 3

Còn lại: 42

-9%

Camera hội nghị OneKing

Camera Oneking H1-P3M

5,544,000 (giá đã VAT)
Đã bán 12

Còn lại: 33

-18%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Camera Oneking H1-PAM

9,240,000 (giá đã VAT)
Đã bán 7

Còn lại: 48

-9%
41,745,000 (giá đã VAT)

Đã bán: 1

-9%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Webcam hội nghị Yealink UVC40

23,324,400 (giá đã VAT)
Đã bán 10

Còn lại: 42

-9%
48,070,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
59,455,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
78,430,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
1,014,200 (giá đã VAT)
Đã bán 25

Còn lại: 75

-9%
860,200 (giá đã VAT)
Đã bán 32

Còn lại: 68

-9%

Điện thoại bàn

Điện thoại IP Yealink VP59

13,722,500 (giá đã VAT)

Đang bán

-3%
5,174,400 (giá đã VAT)
Đã bán 21

Còn lại: 59

-9%
1,516,900 (giá đã VAT)
Đã bán 40

Còn lại: 60

-9%
1,862,300 (giá đã VAT)
Đã bán 37

Còn lại: 63

-9%

Camera hội nghị Yealink

Webcam Yealink 4K UVC30-Desktop

5,892,700 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Webcam 4K Yealink UVC30 Room

5,892,700 (giá đã VAT)
Đã bán 12

Còn lại: 46

-9%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Loa hội nghị Jabra Speak 750 MS

8,993,600 (giá đã VAT)
Đã bán 3

Còn lại: 46

-9%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Loa hội nghị Jabra Speak 750 UC

8,993,600 (giá đã VAT)
Đã bán 20

Còn lại: 30

-17%

Tai nghe Jabra CallCenter

Tai nghe Jabra Biz 1100 USB duo

961,400 (giá đã VAT)
Đã bán 2

Còn lại: 98

-14%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Loa Sennheiser (Epos) SP30 Plus

4,840,000 (giá đã VAT)
Đã bán 3

Còn lại: 17

-17%
818,400 (giá đã VAT)
Đã bán 45

Còn lại: 55

-17%
893,200 (giá đã VAT)

Đã bán: 5

-4%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Loa hội nghị Yamaha YVC330

14,036,000 (giá đã VAT)
Đã bán 3

Còn lại: 27

-9%
2,796,200 (giá đã VAT)
Đã bán 35

Còn lại: 65

-9%

Loa hội nghị Jabra

Loa hội nghị Jabra Speak 710 UC

7,638,400 (giá đã VAT)
Đã bán 4

Còn lại: 46

-9%
5,489,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-3%

Camera hội nghị OneKing

Camera Oneking HD653M

6,776,000 (giá đã VAT)
Đã bán 8

Còn lại: 74

-4%
10,648,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-4%
34,485,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-4%

Loa hội nghị Yamaha

Loa hội nghị Yamaha YVC-200

7,139,000 (giá đã VAT)
-9%
762,300 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%
4,787,200 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Barco ClickShare CS-100

25,300,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Barco ClickShare CSE-800

129,030,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Loa hội nghị Yealink CP900

3,813,700 (giá đã VAT)
Đã bán 36

Còn lại: 64

-8%

Điện thoại bàn Fanvil

Điện thoại IP Fanvil X3S

1,325,500 (giá đã VAT)
Đã bán 38

Còn lại: 62