Tai nghe

7,752,000 (giá đã VAT)
856,000 (giá đã VAT)

Tai nghe Yealink

Tai nghe Yealink YHS34 Mono

762,300 (giá đã VAT)
1,668,590 (giá đã VAT)
1,333,420 (giá đã VAT)
1,328,580 (giá đã VAT)
1,049,070 (giá đã VAT)
2,048,530 (giá đã VAT)
2,159,850 (giá đã VAT)

Tai nghe Jabra CallCenter

Tai nghe Jabra UC Voice 150 Duo

1,272,000 (giá đã VAT)
922,000 (giá đã VAT)
1,049,070 (giá đã VAT)
1,049,070 (giá đã VAT)
1,062,380 (giá đã VAT)
5,538,000 (giá đã VAT)

Tai nghe Jabra CallCenter

Tai nghe Jabra UC Voice 150 Mono

Liên hệ (giá đã VAT)

Đã bán: 13

1,327,000 (giá đã VAT)

Đã bán: 8

2,061,000 (giá đã VAT)
934,000 (giá đã VAT)
2,073,000 (giá đã VAT)

Đã bán: 4

Thiết bị hội nghị

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Phụ kiện thiết bị hội nghị

Thiết bị Yealink MeetEye 500 dành cho Zoom

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Combo thiết bị cho phòng họp lớn

Bộ thiết bị hội nghị Yealink MVC S90 Microsoft Teams

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Hệ thống Jabra PanaCast 50 Video Bar System

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Phụ kiện thiết bị hội nghị

Vải bọc màu trắng cho Logitech Rally Bar Huddle

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Phụ kiện thiết bị hội nghị

Vỏ bọc dễ vệ sinh của Logitech Rally Bar Huddle

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Combo thiết bị cho phòng họp lớn

P011 Poly G7500 4k Base Unit

157,268,540 (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Bộ thiết bị P011 G7500-CUBE-UK

201,312,540 (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp lớn

Bộ thiết bị hội nghị P011 G7500-EE4-4X-UK

276,816,540 (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp lớn

Bộ thiết bị P011 G7500-EE4-12X,UK

308,276,540 (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Hệ thống hội nghị truyền hình AVer EVC130

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Hệ thống hội nghị truyền hình AVer EVC150

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp lớn

Hệ thống hội nghị AVer EVC170

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Hệ thống hội nghị SVC100

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Combo thiết bị cho phòng họp lớn

Hệ thống hội nghị cao cấp POLY G7500

451,293,700 (giá đã VAT)

Đã bán: 3

Tổng đài

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

48,880,000 (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

23,712,000 (giá đã VAT)

Đang bán

An ninh - Thông báo

HỆ THỐNG ÂM THANH HỘI TRƯỜNG

Micro cài áo Condenser SHURE CVL

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Hệ thống hội thảo

Micro cổ ngỗng 12″ SHURE CVG12

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

HỆ THỐNG ÂM THANH HỘI TRƯỜNG

Micro Boundary để bàn SHURE CVB-B/C

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

HỆ THỐNG ÂM THANH HỘI TRƯỜNG

Micro Boundary để bàn SHURE CVB-B/O

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

HỆ THỐNG ÂM THANH HỘI TRƯỜNG

Micro cổ ngỗng 18” SHURE CVG18

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Hệ thống hội thảo

Micro treo trần SHURE CVO màu đen

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Phụ kiện thiết bị hội nghị

Thiết bị Yealink MeetEye 500 dành cho Zoom

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Combo thiết bị cho phòng họp lớn

Bộ thiết bị hội nghị Yealink MVC S90 Microsoft Teams

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Hệ thống Jabra PanaCast 50 Video Bar System

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

-8%

Loa hội nghị Jabra

Loa hội nghị Jabra Speak 810 UC

17,248,000 (giá đã VAT)
Đã bán 25
-8%

Loa hội nghị Jabra

Loa họp Jabra Speak 510 UC

3,758,000 (giá đã VAT)
Đã bán 25
-9%

Combo thiết bị cho phòng họp nhỏ

Bộ thiết bị hội nghị Yealink Hub Extra

31,917,600 (giá đã VAT)

Đang bán

-8%
8,501,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-8%
8,501,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-8%
4,435,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-8%
4,435,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-9%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Webcam hội nghị MAXHUB UC P20

25,256,000 (giá đã VAT)

Đang bán

-8%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Loa hội nghị Jabra Speak 750 MS

8,866,000 (giá đã VAT)
Đã bán 3
-8%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Loa hội nghị Jabra Speak 750 UC

8,866,000 (giá đã VAT)
Đã bán 20
-8%

Loa hội nghị Jabra

Loa hội nghị Jabra Speak 710 UC

7,515,000 (giá đã VAT)
Đã bán 4
-8%

Loa hội nghị Jabra

Loa họp Jabra Speak 510 MS

3,758,000 (giá đã VAT)
Đã bán 89
-8%

Loa hội nghị Jabra

Loa hội nghị Jabra Speak 710 MS

7,515,000 (giá đã VAT)
Đã bán 12
-8%

Loa hội nghị Jabra

Loa hội nghị Jabra Speak 810 MS

17,248,000 (giá đã VAT)
Đã bán 1
-8%

Loa hội nghị Jabra

Loa Jabra Speak 510 MS Plus

5,141,000 (giá đã VAT)
Đã bán 22
-8%
2,710,000 (giá đã VAT)
Đã bán 15
-8%
2,710,000 (giá đã VAT)
Đã bán 23