Gateway Dinstar DAG2500 – 48S

Liên hệ

Giải pháp tiết kiệm chi phí khi chuyển từ tổng đài Analog sang tổng đài VoIP. Tận dụng lại được các điện thoại Analog có sẵn nhờ vào các cổng kết nối FXS của thiết bị Dinstar DAG2500-48S có thể kết nối lên đến 48 điện thoại. Có thể mở rộng lên đến 72 cổng FXS