Hiển thị 1–36 của 40 kết quả

phân phối thiết bị gateway
Ưu tiên xem:
Banner Big Sale

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Dinstar DWG2000E-8G

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Dinstar DWG2000E-B-4G

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Dinstar DWG2000E-B-8G

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway SIMBANK-64

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Dinstar UC2000-VA-1G V122

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Thiết bị gateway MTG3000

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Dinstar UC2000

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Dinstar MTG1000-8E1

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway  MTG1000-4E1

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway MTG1000B-1E1

25,212,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Thiết bị gateway MTG600-2E1

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Dinstar MTG600-1E1

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway MTG200-4E1

27,236,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Thiết bị Gateway MTG200-2E1

231,999,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

VoIP Gateway DAG3000-112S

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Dinstar gateway DAG2500-72S

34,562,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway DAG1000-4S4O

8,063,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway DAG1000-8O

9,086,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Thiết bị Gateway DAG1000-8S

5,720,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway DAG1000-4O

4,037,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Thiết bị gateway DAG1000-4S

2,794,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Dinstar DAG1000-2S

1,287,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

GATEWAY DINSTAR DAG1000-1S

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Thiết bị gateway UC100-1S

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Thiết bị gateway UC100-1T1S

3,982,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway UC100-1T1S1O

4,521,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Thiết bị gateway UC100-1S1O

2,299,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Dinstar DAG2000 – 16O

13,783,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Dinstar DAG1000 – 8O

9,086,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Dinstar DAG1000 – 4O

4,037,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Dinstar DAG2000 – 32S

20,977,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Dinstar DAG2000 – 24S

17,556,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Dinstar DAG2000 – 4S4O

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Dinstar DAG2000 – 8S8O

13,783,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Dinstar DAG2000 – 16S

11,957,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Dinstar DAG2500 – 72S

37,312,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán