.
.
.
.
.

Hiển thị 1–36 của 49 kết quả

cung cấp thiết bị gateway
Ưu tiên xem:

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Dinstar DWG2000E-8G

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Dinstar DWG2000E-B-4G

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Dinstar DWG2000E-B-8G

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway SIMBANK-64

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Simbank-128

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Dinstar UC2000-VF-8G-B

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

GSM dinstar UC2000-VE-4G-B

11,616,000 (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Dinstar UC2000-VG-32G V131

65,340,000 (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Dinstar UC2000-VF-16G V131

42,108,000 (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Dinstar UC2000-VF-8G V131

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Dinstar UC2000-VF-16G-B

34,122,000 (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Dinstar UC2000-VE-4G

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Gateway Dinstar

Dinstar UC2000-VA-1G V122

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

71,437,800 (giá đã VAT)

Đang bán

Gateway Dinstar

Gateway Dinstar UC2000

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Gateway Dinstar

Gateway  MTG1000-4E1

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Gateway Dinstar

Gateway MTG1000B-1E1

25,000,000 (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Gateway Dinstar

Dinstar MTG600-1E1

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Gateway Dinstar

Gateway MTG200-4E1

27,000,000 (giá đã VAT)

Đang bán

23,000,000 (giá đã VAT)

Đang bán

Gateway Dinstar

VoIP Gateway DAG3000-112S

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

34,562,000 (giá đã VAT)

Đang bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway DAG1000-4S4O

8,022,000 (giá đã VAT)

Đang bán

Gateway Dinstar

Gateway DAG1000-8O

8,356,950 (giá đã VAT)

Đang bán

6,195,000 (giá đã VAT)

Đang bán

Gateway Dinstar

Gateway DAG1000-4O

4,037,000 (giá đã VAT)

Đang bán

2,750,000 (giá đã VAT)

Đang bán

Gateway Dinstar

Dinstar DAG1000-2S

1,287,000 (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

4,000,000 (giá đã VAT)

Đang bán

Gateway Dinstar

Gateway UC100-1T1S1O

4,400,000 (giá đã VAT)

Đang bán

2,050,000 (giá đã VAT)

Đang bán