Hội nghị truyền hình Group310 1080P-12X

Liên hệ

  • Bộ giải mã Polycom Group 310
  • Máy ảnh Polycom EagleEye IV 12x
  • Mảng micro nhóm
  • Điều khiển từ xa
  • Mọi người + IP nội dung
  • Cáp