Hiển thị 1–16 của 90 kết quả

Polycom
Ưu tiên xem:
banner Ngoc Thien

Liên hệ (giá đã VAT)
Liên hệ (giá đã VAT)
Liên hệ (giá đã VAT)
14,190,000VND (giá đã VAT)
Liên hệ (giá đã VAT)
Liên hệ (giá đã VAT)

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Polycom RealPresence Desktop

Liên hệ (giá đã VAT)
Liên hệ (giá đã VAT)

Hội nghị Polycom

Polycom EagleEye IV-12x Camera

Liên hệ (giá đã VAT)
1,243,000VND (giá đã VAT)
Liên hệ (giá đã VAT)
Liên hệ (giá đã VAT)
Liên hệ (giá đã VAT)
Liên hệ (giá đã VAT)
Liên hệ (giá đã VAT)

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Polycom EagleEye Producer

Liên hệ (giá đã VAT)