Cổng Sangoma Vega 50 4 FXS + 2 FXO

Giá: Liên hệ

  • P/N: VEGA-050-0402KIT
  • Số cổng FXS: 4
  • Số cổng FXO: 2
  • Các loại kết nối: RJ-11
  • Số cổng Ethernet: 2
  • Các giao thức được hỗ trợ: SIP, H.323
  • Tùy chọn cung cấp: Cung cấp tự động, FTP, HTTP, HTTPS, TFTP
Báo giá thương mại Đặt lịch gọi lại