Hiển thị 1–16 của 18 kết quả

Sangoma
Ưu tiên xem:
banner Ngoc Thien

Liên hệ (giá đã VAT)
Liên hệ (giá đã VAT)

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại IP Sangoma A20

Liên hệ (giá đã VAT)

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Sangoma Vega 100G

Liên hệ (giá đã VAT)

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Sangoma Vega 200G

Liên hệ (giá đã VAT)

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Sangoma Vega 400G

Liên hệ (giá đã VAT)
Liên hệ (giá đã VAT)

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Sangoma Vega 60G 4 FXO

Liên hệ (giá đã VAT)

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Sangoma Vega 60G 4 FXS

Liên hệ (giá đã VAT)

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Sangoma Vega 60G 8 FXS

Liên hệ (giá đã VAT)

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Cổng Sangoma Vega 50 4 FXS + 2 FXO

Liên hệ (giá đã VAT)
Hết hàng
Liên hệ (giá đã VAT)
Liên hệ (giá đã VAT)
Liên hệ (giá đã VAT)
Liên hệ (giá đã VAT)
Liên hệ (giá đã VAT)