Bản quyền Zoom Pro – Gói 1 tháng

370,000

  • 100 người tham gia cuộc họp
  • Có thể mở rộng lên đến 1000 người khi đăng ký thêm gói Zoom Large Meeting Add-on
  • Không giới hạn thời lượng phiên họp (tối đa 30 tiếng liên tục trên mỗi cuộc họp)
  • Thao tác đơn giản để bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp.
  • Chia sẻ màn hình, chia phòng họp nhóm, hình nền ảo
  • 1GB lưu trữ dữ liệu trên đám mây (Cloud)
  • Chu kỳ đăng ký: 01 tháng/lần.
Báo giá Đặt lịch gọi