Bản quyền phần mềm họp hội nghị Zoom Pro [Gói 1năm]

3,650,000

 • Cho phép 100 điểm cầu / người tham dự miễn phí.
 • Có thể mở rộng lên đến trên 1000 điểm cầu tham gia.
 • Hình ảnh và âm thanh ở chế độ full HD, mức cao nhất là 4K Ultra HD
 • Thao tác đơn giản để bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp.
 • Nhận diện âm thanh chính từ các điểm cầu.
 • Hỗ trợ chia màn hình kép.
 • Giao diện người dùng dễ sử dụng.
 • Đặt lịch trước cho cuộc họp.
 • Có thể lựa chọn người tham dự họp.
 • Host kiểm soát tất cả hoạt động cuộc họp.
 • Sao lưu lại hình ảnh và âm thanh cuộc họp trên máy client.
 • Có thể chat cá nhân hoặc theo nhóm.
 • Chu kỳ đăng ký: 12 tháng/lần.
 • Có xuất hóa đơn GTGT (đã bao gồm)


  Báo giá thương mại Đặt lịch gọi lại