Bản quyền phần mềm họp hội nghị Zoom Pro [Gói 1năm]

3,430,000

  • Tối đa 100 người tham dự cho mỗi phiên họp/ học trực tuyến
  • Mở rộng lên đến 1000 người tham dự khi đăng ký thêm gói Zoom Add-on Large Meeting
  • Thao tác đơn giản để bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp.
  • Không giới hạn thời lượng phiên họp (tối đa 30 tiếng liên tục trên mỗi cuộc họp)
  • Lên lịch cuộc họp, chỉ định người lập lịch cuộc họp
  • Chu kỳ đăng ký: 12 tháng/lần.
  • 1GB lưu trữ dữ liệu trên đám mây
  • Có xuất hóa đơn GTGT (đã bao gồm)
Báo giá Đặt lịch gọi