Hiển thị 1–48 trong 107 kết quả

Tổng đài IP là hệ thống thoại được hoạt động trên nền IP. Với tổng đài IP, ngoài việc thực hiện cuộc gọi nội bộ, gọi đến các mạng PSTN, mạng di động, hệ thống này còn truyền được thoại và hình ảnh trên mạng LAN, WAN và Internet..

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Tổng Đài Xorcom

Tổng đài IP Xorcom CXR3056

Liên hệ

Tổng Đài Xorcom

Tổng đài IP Xorcom CXR3055

Liên hệ

Tổng Đài Xorcom

Tổng đài IP Xorcom CXR3047

Liên hệ

Tổng Đài Xorcom

Tổng đài IP Xorcom CXR3021

Liên hệ

Tổng Đài Xorcom

Tổng đài IP Xorcom CXR3020

Liên hệ

Tổng Đài Xorcom

Tổng đài IP Xorcom CXR3019

Liên hệ

Tổng Đài Xorcom

Tổng đài IP Xorcom CXR3009

Liên hệ

Tổng Đài Xorcom

Tổng đài IP Xorcom CXE2019

Liên hệ

Tổng Đài Xorcom

Tổng đài IP Xorcom CXR2020

Liên hệ

Tổng Đài Xorcom

Tổng đài IP Xorcom CXR2012

Liên hệ

Tổng Đài Xorcom

Tổng đài IP Xorcom CXR2009

Liên hệ
Liên hệ

Tổng Đài Xorcom

Tổng đài IP Xorcom CXR2000

Liên hệ

Tổng Đài Xorcom

Tổng đài IP Xorcom CXR1-12

Liên hệ
Liên hệ

Tổng Đài Xorcom

Tổng đài IP Xorcom CXR1-00

Liên hệ

Tổng Đài Xorcom

Tổng đài IP Xorcom CXR1-04

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ