Tổng đài IP Grandstream UCM6204

10,350,000 (Đã VAT)

Tổng đài IP grandstream 4 FXO cổng vào bưu điện, ra 2 FXS máy lẻ analog, 500 máy lẻ SIP, có ghi âm, 45 cuộc gọi đồng thời, 2 cổng LAN


    Báo giá thương mại Đặt lịch gọi lại