Thiết bị hội nghị truyền hình GVC3200

0

Một giải pháp hội nghị truyền hình cho một tổ chức muốn sử dụng các tính năng cộng tác và họp mạnh mẽ thông qua một hệ thống linh hoạt và linh hoạt.

GVC3200 là một bổ sung mạnh mẽ cho bất kỳ mạng truyền thông nào.

Tăng cường cộng tác cuộc họp bằng cách tham gia trực tiếp, bất kể vị trí.

Báo giá Đặt lịch gọi