SCREEN SHARE CỦA LOGITECH

Liên hệ

Một cách chia sẻ nội dung trong phòng hội nghị và các cuộc họp trực tuyến nhanh chóng, quen thuộc và có giá thành hợp lý.

  • Chia sẻ nội dung có dây cho các máy tính trong phòng hội nghị
  • Chia sẻ từ bất kỳ thiết bị nào bằng ngõ ra tương thích với HDMI
  • Hoạt động với hầu hết mọi dịch vụ họp hành hoặc hội thảo trên web