Plantronics U10P-S

500,000 (đã VAT)

Cáp, Coil, QD to MOD, polaris reverse
Yealink SIP Phone Models T19, T20P,T21P, T22P,T23P,T27P,T28P, T26P,…. and
Grandstream GXP-1200, GXP-1400, GXP-1405, GXP-1450, GXP-2010, GXP-2020, GXP-2100, GXP-2124, GXP-2140, GXP-2160,


    Báo giá thương mại Đặt lịch gọi lại