Micro mở rộng cho Logitech MeetUP

12,600,000 10,930,000 (Chưa VAT)

PN: 989-000405

Đây là Micro đa hướng dùng để mở rộng phạm vu thu âm thanh cho bộ thiết bị hội nghị truyền hình chuyên nghiệp Logitech MEETUP. Sự bổ trợ tạo sự linh hoạt cho phòng họp vừa.

Báo giá thương mại Đặt lịch gọi lại