Jabra Meeting Room in a box

Meeting Room in a box được thiết kế phù hợp cho phòng họp dưới 15 người, với các giải pháp âm thanh và video hàng đầu trong ngành, hoàn chỉnh với các phụ kiện, điều đó ngay lập tức cho phép bạn gặp ở bất cứ đâu.

Báo giá Đặt lịch gọi