Gateway Grandstream GXW4200

Liên hệ

Dòng cổng FXS mật độ cao của GXW4200 cho phép các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô tạo ra một giải pháp VoIP dễ triển khai tận dụng lợi thế của tốc độ Gigabit. Các cổng FXS này cung cấp khả năng kết nối liền mạch nhiều vị trí và tất cả các thiết bị trong một văn phòng với bất kỳ mạng IP PBX nào được lưu trữ hoặc trên mạng để thực hiện triển khai dễ dàng nhất có thể.