DrayTek Vigor120

Giá: liên hệ

ADSL2/2+ 1 port LAN 10/100Mbps

DHCP Client / Server
Các tính năng khác như Dynamic DNS: DynDNS, No-IP, SysLog, Mail Alert
Hỗ trợ tường lửa: Multi NAT, DMZ Host, Port-redirect/Open Port SPI, DoS/DDoS Protection, User-configurable IP Packet Filtering, URL filter