CISCO CP-7937G (LÀM MỚI)

Liên hệ

Cisco CP-7937 là điện thoại Hội nghị IP dựa trên SCCP nhằm mục đích sử dụng với Giải pháp Trình quản lý cuộc gọi của Cisco.