Cáp QD sennheiser CSTD01

Liên hệ

Cáp kết nối Sennheiser CSTD01 được dùng để kết nối trực tiếp tai nghe Sennheiser QD đến tất cả các loại điện thoại cũng như bộ khuyếch đại, chuyển tiếp tín hiệu.