Bộ quản lý hệ thống VX-2000

Liên hệ (giá đã VAT)

Báo giá Đặt lịch gọi

Mô tả sản phẩm


Bộ quản lý hệ thống VX-2000

Trình quản lý hệ thống VX-2000 là một đơn vị ma trận đầu vào.

Gán tín hiệu đầu vào cho 4 bus âm thanh. Và hoạt động như bộ điều khiển chính của hệ thống VX-2000. 

Tổng cộng có tới 8 đơn vị mô-đun đầu vào VX-200XI, VX-200XR và 900 Series. Có thể được gắn trong Trình quản lý hệ thống. 

VX-2000 có thể điều khiển định tuyến tín hiệu âm thanh.

Các ưu tiên và thiết bị ngoại vi, trong khi cài đặt điều khiển đầu vào và đầu ra được thực hiện bằng PC. 

Lên đến 2.000 sự kiện và lỗi hệ thống cũng có thể được ghi lại và nhật ký có thể được xem từ PC.

Thông số kỹ thuật


Bài viết liên quan


YouTube video