Khuyến mãi

âm ly - loa

-37%
780,000 490,000
-17%
378,000 315,000 (Chưa VAT)
-17%
1,338,000 1,115,000 (Chưa VAT)
-17%
1,365,000 1,138,000 (Chưa VAT)
-17%
6,008,000 5,007,000 (Chưa VAT)
-17%
56,461,000 47,051,000 (Chưa VAT)
-17%
27,744,000 23,120,000 (Chưa VAT)
-13%
603,000 524,000 (Chưa VAT)

BÁO CHÁY |BÁO TRỘM

-9%
441,000 400,000 (Chưa VAT)
-11%

BÁO CHÁY | BÁO TRỘM

Đầu dò Beam GS-B166

728,000 650,000 (Chưa VAT)
-11%
84,000 75,000 (Chưa VAT)
-11%
693,000 620,000 (Chưa VAT)
-10%

BÁO CHÁY | BÁO TRỘM

Đầu dò Beam GS-B167

910,000 815,000 (Chưa VAT)
-10%
98,000 88,000 (Chưa VAT)
-5%

BÁO CHÁY | BÁO TRỘM

Đầu dò lắp cửa GS-112

105,000 100,000 (Chưa VAT)
-5%

BÁO CHÁY | BÁO TRỘM

Đầu dò Beam GS-B168

1,029,000 975,000 (Chưa VAT)

bộ đàm

-8%
750,000 692,000 (Chưa VAT)
-16%
1,100,000 925,000 (Chưa VAT)
-5%
2,800,000 2,660,000 (Chưa VAT)
-5%
2,600,000 2,460,000 (Chưa VAT)
-17%
6,110,000 5,092,000 (Chưa VAT)
-17%
7,852,000 6,543,000 (Chưa VAT)

camera quan sát

-15%
950,000 810,000 (Chưa VAT)
-15%
2,200,000 1,870,000 (Chưa VAT)
-15%
1,540,000 1,309,000 (Chưa VAT)
-15%
4,830,000 4,110,000 (Chưa VAT)
-15%
5,180,000 4,403,000 (Chưa VAT)
-15%
26,520,000 22,542,000 (Chưa VAT)
-10%

Camera DaHua

Camera HAC-HFW2231SP

2,480,000 2,232,000 (Chưa VAT)
-10%
2,260,000 2,034,000 (Chưa VAT)

PHẦN MỀM

TAI NGHE

-7%
2,082,000 1,935,000 (Chưa VAT)
-13%
2,800,000 2,450,000 (Chưa VAT)
-16%
1,550,000 1,300,000 (Chưa VAT)
-16%
1,900,000 1,600,000 (Chưa VAT)
-25%
Hết hàng
1,000,000 750,000 (Chưa VAT)
-9%
2,200,000 2,000,000 (Chưa VAT)
-10%
3,700,000 3,335,000 (Chưa VAT)
-12%
3,175,000 2,800,000 (Chưa VAT)

TỔNG ĐÀI

-13%
10,700,000 9,300,000 (Chưa VAT)
-9%
10,300,000 9,400,000 (Chưa VAT)
-8%
7,500,000 6,910,000 (Chưa VAT)
-27%
2,800,000 2,050,000 (Chưa VAT)
-8%
16,800,000 15,400,000 (Chưa VAT)
-9%
5,880,000 5,357,000 (Chưa VAT)
-19%
17,000,000 13,830,000 (Chưa VAT)
-28%
4,400,000 3,150,000 (Chưa VAT)

tHIẾT BỊ HỘI NGHỊ

-11%
3,550,000 3,150,000 (Chưa VAT)
-13%
4,400,000 3,850,000 (Chưa VAT)
-30%
29,100,000 20,500,000 (Chưa VAT)
-14%
3,200,000 2,750,000 (Chưa VAT)
-30%
10,680,000 7,490,000 (Chưa VAT)
-8%
3,300,000 3,050,000 (Chưa VAT)
-16%
7,900,000 6,600,000 (Chưa VAT)
-11%
3,550,000 3,150,000 (Chưa VAT)