Kết nối Plug-and-Play là gì?

Kết nối Plug-and-play là gì

1. Tìm hiểu về kết nối Plug-and-play Plug and Play, đôi khi, viết tắt là PnP, là một cụm từ được sử dụng để mô tả các thiết bị hoạt động với hệ thống máy tính ngay khi chúng được kết nối. Người dùng không phải cài đặt trình điều khiển cho thiết bị có hỗ trợ kết [..đọc tiếp]