Hãng tai nghe Plantronic đổi tên thành Poly

Hãng nổi tiếng một thời làm tai nghe Bluetooth là Plantronics vừa cùng với Polycom, công ty làm thiết bị hội đàm truyền thống mà họ mua lại đổi tên thành Poly để làm mới chính mình. Năm ngoái, Logitech gần như đã thành công trong việc mua lại Plantronics sau nhiều năm họ gặp khó [..đọc tiếp]