Hướng dẫn sử dụng gateway GXW4108

Hướng dẫn sử dụng gateway GXW4108 Công ty TNHH Cung Ứng Ngọc Thiên Hướng dẫn cài đặt gateway GXW4108 kết nối với các tổng đài IP Grandstream, Asterish, Freepbx, Elastix… 1. Xem địa chỉ IP, đăng nhập thiết bị, cài đặt địa chỉ IP a. Kiểm tra địa chỉ IP của thiết bị – Tải [..đọc tiếp]