6 loại giấy decal in mã vạch phổ biến

I. Khái niệm – Giấy decal in mã vạch được ứng dụng trong in ấn mã vạch là loại giấy dùng để in thông tin và mã vạch quản lý. + Giấy được bế theo từng con tem nhãn ở dạng tờ rời. + Dạng cuộn quấn tròn có lõi giấy bên giữa. – Giấy [..đọc tiếp]