PATCH PANEL của NT là gì ?

PATCH PANEL CỦA NT LÀ GÌ ? Chào bạn! NT gửi bạn định nghĩa về thiết bị mạng Patch Panel như sau Patch panel là một bảng cắm, thông qua đó các cáp sẽ kết nối các máy trong mạng LAN cho gọn gàng hơn so với việc cắm trực tiếp, đồng thời cũng dễ bảo quản [..đọc tiếp]