Loại bỏ tiếng ồn trong tai nghe: Khử tiếng ồn là gì? và nó hoạt động như thế nào?

Loại bỏ tiếng ồn trong tai nghe: Khử tiếng ồn là gì? và nó hoạt động như thế nào?

Loại bỏ tiếng ồn là biểu hiện công nghệ ngày nay. Ít nhất là trong thế giới âm thanh. Mọi nhà sản xuất tai nghe dường như đang nói về Chống ồn chủ động (ANC). Chúng tôi bắt đầu phát triển ANC cách đây hai thập kỷ và ngày nay đã nâng cao và cải [..đọc tiếp]