Tổng Đài MyPBX U100

MyPBX U100 là một tổng đài IP lên đến 100 người sử dụng. Trong đó, nó hỗ trợ truy cập mạng ISDN BRI, PSTN, GSM / CDMA / UMTS và VoIP. Hiệu suất cao, ổn định và khả năng tương thích tốt, kết hợp với chức năng phong phú, MyPBX U100 là giải pháp hoàn [..đọc tiếp]