Cung cấp bản quyền zoom theo tháng chính hãng giá tốt

Cung cấp bản quyền zoom theo tháng chính hãng

Zoom Meeting là phần mềm họp video trực tuyến từ xa. Dựa trên nền tảng điện toán đám mây (Cloud) được cung cấp bởi Zoom Video Communications, Inc. Một công ty có trụ sở tại San Jose, California. Zoom là công cụ thực hiện hội nghị truyền hình trong doanh nghiệp với tính năng nhắn [..đọc tiếp]