Tìm hiểu về tổng đài điện thoại nội bộ

Bài viết này, Ngọc thiên sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu nội dung này cùng những mô hình tổng đài nội bộ tại Việt Nam. 1. Tìm hiểu về tổng đài nội bộ Tổng đài nội bộ được dịch ra từ Private Branch Exchange – viết tắt PBX . Đây là hệ thống giúp các thiết [..đọc tiếp]