Tiêu chuẩn chống nước cho bộ đàm

TIÊU CHUẨN CHỐNG NƯỚC CHO BỘ ĐÀM Tiêu chuẩn chống nước cho bộ đàm Tiêu chuẩn chống nước được  định nghĩa là IP trong thông số kỹ thuật của máy bộ đàm IP là tên viết tắt cho Ingress Protection (có nghĩa là chống lại các tác động, xâm nhập từ bên ngoài). Các chuẩn này thường được [..đọc tiếp]